Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Leboya Retreats.

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en coaching trajecten bij Leboya Retreats.

  1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling of coaching traject geschiedt na telefonische aanmelding of via het email contact. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. Leboya Retreats is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

  • 2. Gezondheid

Een energetische behandeling of holistisch coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.

  • 3. Geheimhouding

Leboya Retreats zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).

  • 4. Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of via factuur afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is Leboya Retreats gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  • 5. Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Leboya Retreats gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Leboya Retreats| Lantsheerstraat 22 | 4356 AZ Oostkapelle| 0612327505| info@leboya.nlKVK nummer:61695572 |BTW ID:NL001441588B16